Quickstep

Iako muzika za Quickstep zvuči kao brzi FoxtrotQuickstep se smatra kao spoj između Valcera i Čarlstona. Ples sadrži lagane visoke pokrete stopala kao u Čarlstonu, kao i “lebdenje kroz prostor” karakteristično za Valcer.

Mi učimo društveni Quickstep i Foxtrot zajedno usled sličnosti muzike, a na društvenom nivou mnogi ljudi plešu Quickstep kao brzi Foxtrot. Quickstepje standardni takmičarski ples.

Muzika: izuzetno brza, vesela, virovita, virtuozna. Karakteristični instrumenti su truba i saksofon.
Takt: 4/4
Tempo: 50 bpm

Text: PC Allegro