Engleski Valcer

Valcer, ples rođen u predgrađu Beča i u Alpskom predelu Austrije. Još u XVII veku, valcere su svirali u dvoranama Habzburškog dvora, a okretne igre su plesali seljaci u Austriji i Bavariji čak i pre tog vremena.

Do kraja XVIII veka, ovaj stari seljački ples je bio prihvaćen od strane visokog društva, i tro-četvrtinski takt se zauvek ucrtao u istoriju. Ma koliko je bio popularan, valcer je kritikovan na moralnoj osnovi, od strane onih koji su se protivili bliskom držanju i brzom okretanju. Najviše neslaganja moglo se čuti od strane starijih generacija, ali se retko spominjala činjenica da je kraljica Viktorija bila vična i ekspert za standardne plesove, kao i da je posebnu ljubav gajila prema valceru.

Na sreću, nasilna neslaganja su nestala i valcer je stvorio uzbudljivu i raznovrsnu karijeru, razvivši se danas u dva prihvatljiva oblika, od kojih oba oslikavaju glavne karakteristike plesa. Poznati su kao Engleski Valcer i Bečki Valcer.

Ranije popularni sporiji ritmovi su iziskivali da se načini i sporija, komotnija varijanta valcera. Tako je rođen spori valcer engleza, koji je vrlo brzo postao našao svoje mesto. Melodična, novija muzika, sa lirskim notama, osvojio je i mlade i stare.

Sam ples vodi poreklo od plesa zvanog Boston, koji je kod nas bio poznat po imenu francuski valcer. Da bi se Boston dobro plesao, bio je potreban izuzetan sluh i plesno umeće, tako a su samo dobri plesači uspevali dočarati lepotu ovog plesa. Iz tog razloga se nije masovno rasprostranio. 1929.-te je ovaj ples zamenjen za spori engleski valcer, koji je temeljen na pravilnoj formi i strogom ritmu. Međutim lako ga je savladati zahvaljujući njegovim ritmičnim pokretima koji se plešu uz sentimentalnu muziku. Zahvaljujući svemu tome Engleski Valcer je zadobio titulu najharmoničnijeg plesa.

Muzika: nežna, harmonična i pitoma, koja poput viska naglašava svaki prvi udarac.
Takt: 3/4
Tempo:30 bpm
Karakteristika: kretanje uz ekstremna podizanja i spuštanja.

Text: PC Allegro