Zanatski dom – sala 1, Trg Marije Trandafil 14

 

Zanatski dom – sala 2, Trg Marije Trandafil 14